Tips & Tricks for writing your entry project proposal

RO / EN 

Începuturile pot fi dificile. Pentru a îți ușura munca în scrierea proiectului entry îți sugerăm să ții cont de următoarele tips & tricks: 

1) atunci când alegi titlul, ai grijă să nu folosești clișee specifice vocabularului artistic; 
2) în redactarea CV-ului, încearcă să filtrezi informațiile care nu au legătură cu activitatea ta actuală;
3) dacă aplici la un apel în numele tău, întotdeauna folosește în text formulări la persoana I - viziunea vine din partea artistului, în timp ce textul curatorial este scris de către curator despre artist și arta sa;
4) atât viziunea artistică, cât și propunerea de proiect trebuie să fie texte simple și punctuale în funcție de informația cerută  - primul obiectiv al artistului este de a transmite cât mai clar informația către curator (în acest caz către juriu), pentru ca mai apoi, împreună cu acesta, informația să fie stilizată și reformulată în așa fel încât să devină text curatorial; 
5) viziunea artistică trebuie să conțină preocupările tale recente - inspirație, mijloace de expresie, teme abordate;
6) dacă viziunea artistică este valabilă pentru o perioadă mai lungă de timp și punctează în mod general preocupările artistului, propunerea proiectului presupune dezvoltarea acelor idei și clarificarea modului în care sunt aplicate asupra proiectului în cauză - de unde a pornit ideea, cum s-a dezvoltat și cum este/dorești să se materializeze; 
7) detaliile tehnice sunt foarte importante pentru imaginea de ansamblu a propunerii tale - dacă lucrările tale există deja, atunci trebuie să incluzi titlul, anul, tehnica, materialul și dimensiunile, iar dacă lucrările nu sunt încă realizate, sau este vorba de un performance/happening, include materialele sau obiectele de care ai nevoie și o dimensiune speculativă a acestora;
8) ultimul pas pentru un proiect reușit este întotdeauna verificarea textului pentru greșeli de exprimare sau gramaticale.

Succes și multă inspirație! 

EN

Tips & Tricks for writing your entry project proposal

Beginnings can be rocky. In order to ease your project writing process for entry we suggest you take into account the following tips & tricks:

1) when choosing the title, make sure you don’t fall into the trap of using artistic vocabulary cliches;
2) your CV should only include relevant information to your current activity;
3) always use the first person in writing when you’re applying to a project in your name - the artist statement is the artist talking about his or her practice, while the curatorial text is the curator speaking about the artist/s and the art;
4) keep all your text clean and to the point (artist statement and project proposal) - the artist’s first objective is to pass on the information to the curator (in this case to the jury) as clearly as possible, in order to further rephrase and style it together with the curator to the point of it becoming the curatorial text;
5) your artist statement should include your recent concerns - inspiration, medium/s and subjects;
6) if your artist statement is valid for a longer timeframe and regards your general concerns, the project proposal should contain a developed version of your ideas, applied in particular on the project in question - where does your idea come from, how it evolved and how you want it to substantiate;
7) technical details are also very important to the full picture of your project - if the works already exist, then you should include the title, year, technique, material and dimensions, and if the works are not yet created or the project regards a performance/happening, you should include all objects and materials needed and approximate dimensions;
8) the last step in writing your proposal is always checking your text for errors;


We wish you the best of luck! And a big drop of inspiration.