entry - call for artists

Tips & Tricks

RO / EN 

Termen limită aplicare: 23 februarie ora 23:59
Anunț câștigător: 09.03.2020
Expoziție: 09.04-09.05.2020

Galeria Quadro 21 anunță lansarea celei de-a doua ediții entry: apel pentru artiștii emergenți din scena artistică clujeană. Astfel, invităm artiștii să aplice cu un proiect expozițional solo, gândit pentru spațiul din mansarda galeriei noastre.

Prin entry ne dorim să continuăm întărirea dialogului dintre artiști, galerie și publicul nostru și să contribuim la diversificarea scenei artistice, prin sprijinirea unor propuneri consistente și modalități de exprimare bine conturate. Proiectul nu este limitat tematic și orice mijloc de expresie artistică (pictură, sculptură, grafică, fotografie, video, instalație, performance etc.) este bine venit. Propunerea câștigătoare se va implementa în perioada de o lună de la anunțarea rezultatelor până la deschiderea expoziției.

Criteriile de eligibilitate pentru înscrierea în apel sunt următoarele:

a) să fi împlinit vârsta de 18 ani și să nu depășească vârsta de 30 de ani

b) să activeze pe scena artistică clujeană

c) lucrările propuse să nu fi fost expuse înainte

Evaluarea va fi făcută de o comisie formată din membrii echipei galeriei și specialiști invitați și va urmări originalitatea artistului, integrarea proiectului în demersul acestuia, congruența dintre concept și materialul vizual, noutatea propunerii, aportul proiectului la diversificarea scenei locale (clujene și/sau românești), fezabilitatea proiectului și modul de utilizare a spațiului dat.

Plan spațiu:

h (până la grinzi) = 2,10 m

(Click pe imagine pentru a deschide în fereastră nouă.)

Echipa galeriei va colabora cu artistul pentru implementarea proiectului, galeria asigurând necesitățile tehnice, logistice și de comunicare ale expoziției, organizarea și promovarea evenimentului. În plus, ne dorim ca această colaborare să fie încheiată cu o sesiune de feedback, cu privire la demersul proiectului, dar și la recepția evenimentului din partea diferitelor segmente implicate.

Pentru a aplica, vă rugăm să accesați următorul link.

Pentru întrebări și mai multe informații, colega noastră Diana Roșca, coordonatoarea proiectului, vă stă la dispoziție la adresa de e-mail office@quadro21.com sau la numărul de telefon 0770144692. De asemenea, dacă doriți să vizitați spațiul galeriei, vă așteptăm zilnic de luni până sâmbătă, între orele 10 - 18. 

Vă dorim mult succes! 

EN

Deadline projects submission: 23rd of February, 23:59 o’clock

Winner announcement: 09.03.2020
Exhibition: 09.04-09.05.2020

Quadro 21 Gallery announces the launch of the second edition of entry: call for emerging artists from the local art scene. Therefore, we invite the artists to apply with a solo exhibition project moulded on the upper level space of our gallery. 

Through entry we wish to continue the strengthening of the dialogue between the artists, the gallery and our public, to contribute to the diversification of the local art scene, by encouraging consistent proposals through outlined means of expression. The project is not limited by theme and we welcome any type of medium (painting, sculpture, drawing, photography, video, installation, performance, etc.). The winning proposal will be implemented in the 1 month period since the announcement of the winner until the opening of the exhibition.

Eligibility criteria are as follows:

a) to have already turned 18 years old but not be over 30 years old

b) to be an active participant on the local art scene

c) the proposed works must not have been exhibited before

The evaluation process will be carried by an internal board plus other guest experts and will be looking at the artist's originality; absorption of the proposed project in the artist's primary concerns; the congruence between concept and visual materials; the novelty of the idea; the project's contribution to the diversification of the local or national art scene; feasibility and the use of the given space.

Space plan:

h (up to the beams) = 2,10 m

(Click on the image to open in new tab.)

Our team will collaborate with the artist through the implementation process of the project, as the gallery will provide all technical, logistical and publicity needs for the exhibition and will assist in all aspects of planning and promoting the event. Moreover, we wish to end the event with a feedback session in order to discuss the process and the receiving of the entire event by the different segments involved.

In order to apply, please complete the form found at the following link.

For questions or further details please contact our colleague, Diana Roșca, the project coordinator, at office@quadro21.com or at 0770144692. If you wish to come and see the space, you can visit us everyday Monday - Saturday, between 10 - 18.

Best of luck!